Contact

CLOSE (X)

Information:
atzucacfilms@atzucacfilms.com

Creative Department:
aitor@atzucacfilms.com
(+34) 691 34 82 13

Technical Department:
damia@atzucacfilms.com

Address:
C/ Llull, 47-49, 5º 5ª
08005 Barcelona

GAC "Susana Solano"

Doc

Go back


Short Documentary commissioned by Mahala Comunicación, which introduces the sculptress Susana Solano, his work and his commitment to Art, and Contemporary thinking.

Peça documental encarregada per Mahala Comunicació, que ens presenta a l'escultora Susana Solano, el seu treball i el seu compromís amb l'art i el pensament contemporani.

Pieza documental encargado por Mahala Comunicación, que presenta a la escultora Susana Solano, su trabajo y su compromiso con el arte y el pensamiento contemporáneo.