Contact

CLOSE (X)

Information:
atzucacfilms@atzucacfilms.com

Creative Department:
aitor@atzucacfilms.com
(+34) 691 34 82 13

Technical Department:
damia@atzucacfilms.com

Address:
C/ Llull, 47-49, 5º 5ª
08005 Barcelona

Artbits

Development Projects

Go back


Artbits is a project of art, science and technology. A space for reflection and discovery. The showcase of the newest ideas and the context that allows us to understand how these influence our lives. Artbits is an online magazine, which presents artists from all fields working diluting boundaries between various disciplines and using all the possibilities offered by science and technology. It is also a stopping place, to understand, to learn, to understand and to be questioned about changing society in the era of Internet.

Artbits és un projecte d’art, ciència i tecnologia. Un espai de reflexió i de descobriment. L’aparador de les idees més novedoses i també el context que ens permet comprendre com aquestes influencien la nostra vida. Artbits és un magazine online, on presentem creadors de tots els àmbits que treballen diluint fronteres entre diverses disciplines i que usen totes les possibilitats que els ofereix la ciència i la tecnologia. I és així mateix un espai d’aturada, per entendre, per aprendre, per comprendre i per qüestionar-se sobre com canvia la societat a l’era d’internet.

Artbits es un proyecto de arte, ciencia y tecnología. Un espacio de reflexión y de descubrimiento. El escaparate de las ideas más novedosas y también el contexto que nos permite comprender cómo estas influyen nuestra vida. Artbits es un magazine online, donde presentamos creadores de todos los ámbitos que trabajan diluyendo fronteras entre varias disciplinas y que usan todas las posibilidades que les ofrece la ciencia y la tecnología. Y es asimismo un espacio de parada, para entender, para aprender, para comprender y para cuestionarse sobre cómo cambia la sociedad en la era de internet.